Autoriteiten – wat zeggen zij over een boot begrenzer?

Naast ons onderzoek naar de wet- en regelgeving wilden wij tevens weten wat de autoriteiten vinden van onze oplossingen. Daarom hebben wij contact opgenomen met de waterpolitie, een van de handhavende autoriteiten op het water, en het RDW. Om onze conclusie te toetsen bij de diensten die verantwoordelijk zijn voor het handhaven van de wet- en regelgeving. Ook hebben wij HISWA_RECRON gevraagd naar hun mening als grootste branche organisatie van watersport bedrijven. Onderstaand vind u de vragen die wij aan de waterpolitie en het RDW hebben gesteld, evenals hun antwoorden. Ook hebben wij de uitspraken van HISWA-RECRON hieronder weergegeven.

autoriteiten waterpolitie
Wat zegt de waterpolitie?

Onze begrenzers zijn door middel van een slot bevestigd en zijn daarmee te verwijderen. De reglementen zeggen daar niets over. Dit was voor ons de reden om ons idee voor te leggen aan de waterpolitie. Zij vormen een van de belangrijkste autoriteiten te water. Daarmee zijn zij in staat om aan te geven of onze oplossing inderdaad binnen de regelgeving valt. Daarbij hebben wij onderstaande vragen gesteld, onder iedere vraag staat het antwoord van de waterpolitie.

Toegestaan of niet?

Vraag:Wij willen een flexibele oplossing bieden voor mensen die hun kinderen, kleinkinderen of neefjes/nichtjes op een veilige en reglementaire manier in hun (snelle) motorboot willen laten varen. Er is echter weinig concrete informatie te vinden of onze bootbegrenzers, die de gashendel mechanisch blokkeren en door middel van een slot zijn bevestigd, toegestaan zijn. Kunt u aangeven of dit toegestaan is?

Antwoord waterpolitie: Ja, dat is toegestaan. Op het moment dat de gashendel mechanisch en goed zichtbaar is begrensd, dan is dit voor de waterpolitie voldoende. Het feit dat deze door middel van een slot te verwijderen is doet daar niets aan af.

Het is uiteraard niet de bedoeling dat de flexibiliteit misbruikt wordt. Hou er dus wel rekening mee dat als de waterpolitie iemand ziet varen en constateert dat de snelheid hoger moet zijn of is dan 13 km per uur bij bestuurders onder de 16 of 20 km per uur bij bestuurders vanaf 16 jaar, dat dit dan alsnog kan leiden tot een boete. Ook al is de boot op het moment van de controle/staande houden door de waterpolitie voorzien van een begrenzing. De waterpolitie heeft uiteraard veel ervaring op dit vlak. Zij kunnen bijvoorbeeld op basis van het feit dat een boot in plané gaat beoordelen of de boot harder heeft gevaren dan de toegestane snelheid.

Zichtbaarheid en certificering

Vraag: Er zijn verschillende oplossingen verkrijgbaar voor het begrenzen van een boot. Zichtbaar en minder zichtbaar. In sommige gevallen wordt er ok een certificaat bij afgegeven. Wat zegt de wet- en regelgeving hierover en hoe gaan jullie daar als waterpolitie mee om?

Antwoord waterpolitie: De waterpolitie gaat niet een hele boot of motor overhoop halen om de begrenzing vast te stellen. Als de begrenzing niet duidelijk zichtbaar is aangebracht, en dan bij voorkeur via een mechanische begrenzing van de gashendel, dan gaat de waterpolitie er vanuit dat de boot niet begrensd is.

Een certificaat zegt ons niet zoveel en daar hechten wij dan ook minder of geen waarde aan. Deze certificaten zijn gemakkelijk na te maken, te kopiëren of te veranderen, waardoor de betrouwbaarheid discutabel is. Ook is er geen certificeringsinstantie die deze certificaten uitgeeft, een register bijhoudt of (kwaliteits)controle houdt. Daarnaast zegt een certificaat alleen iets over het moment van aanbrengen en niet of de begrenzing nog steeds is geïnstalleerd op het moment van controle/staande houden.

Conclusie

Vraag: Dus de bootbegrenzers zoals wij die leveren, die op zichtbare en mechanische wijze de gashendel begrenzen, maar wel te verwijderen zijn door het hangslot los te maken zijn toegestaan en daar is geen certificaat voor nodig?

Antwoord waterpolitie: Dat klopt. Maar hou er wel rekening mee dat wij op basis van een feitelijke constatering, bijvoorbeeld een boot die in plané gaat, toch kunnen besluiten om een boete uit te delen, omdat wij op basis van onze waarneming hebben vastgesteld dat de begrenzer op het moment van de waarneming niet of niet juist geïnstalleerd kan zijn geweest. Het is dus geen vrijbrief.

Wat zegt het RDW?

Hoewel het RDW niet tot de autoriteiten behoort die zorgen voor handhaving op het water, zorgen zij namen de overheid wel voor de verplichte registratie van snelle motorboten. Voor wat betreft de begrenzing en dan met name de eventuele certificering hiervan hebben wij ook contact gezocht met het RDW. Het RDW is de officiële instantie die verantwoordelijk is voor de registratie van snelle motorboten. Alle snelle motorboten moeten worden geregistreerd bij het RDW waarna de geregistreerde eigenaar een registratieteken en registratiebewijs ontvangt. Wij hebben onderstaande vragen aan het RDW gesteld, onder iedere vraag staat het antwoord van de waterpolitie.

Vraag: Als een snelle motorboot, welke is geregistreerd bij het RDW, wordt begrensd, waardoor de boot niet harder meer kan dan 13 km per uur of 20 km per uur, wordt deze begrenzing dan ook geregistreerd bij het RDW?

Antoord RDW: Het RDW registreert alleen snelle motorboten, als de boot door de begrenzing niet sneller kan varen dan 20 km per uur dan kan de registratie bij het RDW worden beëindigd. Indien de begrenzing van de boot weer wordt opgeheven dan dient de boot weer geregistreerd te worden.

Het RDW doet dus niets met registratie van een eventuele begrenzing. Het is een snelle motorboot of niet. Er is geen tussenweg. LET OP! als u onze flexibele begrenzer in gebruik neemt en u hebt een snelle motorboot, laat dan de registratie van uw snelle motorboot bij het RDW staan. Als u zelf gaat varen, zonder de begrenzer, dan is registratie verplicht.

Wat zegt HISWA-RECRON?

Naast de waterpolitie en het RDW is tevens onderzocht hoe HISWA-RECRON aankijkt tegen het begrenzen van een motorboot. HISWA-RECRON behoort niet tot de officiële autoriteiten, maar is de belangrijkste ondernemersorganisatie voor watersport en recreatie in Nederland. Bij HISWA-RECRON zijn ruim 2400 bedrijven aangesloten.

HISWA-RECRON heeft deze vraag al vaker gehad en heeft er in 2017 zelfs een artikel aan gewijd in hun magazine in hun rubriek “Vraag en Antwoord”. Hieronder de rubriek met de link naar de webpagina.

autoriteiten hiswa